-ζToMmY廷的家]]

天光了=v="

現在時間是上午5點41分=v="
我到現在都未訓=___='' 訓唔著呀!!!!!!..ORZ
聽日就CW啦...我一定樣殘啦//////
我明明只係下午訓左1個鐘=V= 冇理由夜晚訓唔著GA BOR><
算吧//坐係到等家人起床一起去食早餐...=WWW=

未分類 | 留言:2 | 引用:0 |
| 主頁 |